Sähkökirjamaailman termejä

Sonyn lukulaite ja iPad

Adobe ID

Adobe ID on Adobe Systems Incorporated -yhtiön ylläpitämä maksuton käyttäjätunnus käyttöoikeuksien hallintaan. Käyttäjätunnuksen perusteella käyttäjä voi avata kopiosuojattuja sähkökirjoja, joihin kyseisellä tunnuksella on oikeus. Sama Adobe ID voi olla käytössä enintään viidessä laitteessa samaan aikaan. Jos luovut laitteesta, kannattaa käyttöoikeus purkaa kyseisestä laitteesta.

Aggregattori

Sähkökirjojen jakelija (esim. Suomessa Elisa). Aggregaattorit tarjoavat kustantajille erilaisia palveluja teknisestä toteutuksesta pelkkään kirjojen jakeluun. Lukijalle aggregattori on sähkökirjojen hankintapaikka.

Android

Android on mobiililaitteille suunniteltu käyttöjärjestelmä, joka sisältää itse käyttöjärjestelmän lisäksi väliohjelmistoja ja perusohjelmia. Android on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto, jonka alun perin on kehittänyt Android Inc. ja jonka Google myöhemmin osti. Android on tällä hetkellä merkittävin useamman valmistajan käyttämä käyttöjärjestelmä.

Applikaatio

Ohjelman sovellus, joka mahdollistaa kirjan lukemisen päätelaitteella.

Book on demand/Print on demand ks. myös Tarvepainate

Print on Demand (POD) on menetelmä, jossa painotuotteita valmistetaan tilauksesta kysynnän mukaisesti, tarvittaessa vain yhden tai muutaman kappaleen tuotantoerissä. POD-tuotannossa saman painatuserä katsotaan jatkuvan niin pitkään kuin julkaisun sisältö ja ulkonäkö pysyvät muuttumattomina.

DRM, kopiosuojaus (linkki kustantajan ABC:hen)

DRM on lyhenne sanoista Digital Rights Management. DRM on yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään säätelemään digitaalisten tuotteiden käyttöä. DRM-suojauksella jakelija voi rajoittaa digitaalisen teoksen edelleen lähettämistä, kopioimista ja tallentamista.

Erilaiset DRM-menetelmät ovat kierrettävissä tai murrettavissa, mutta eivät kovin helposti.

e-ink, katso kohta sähköinen paperi

ePub

ePub on sähkökirjojen tallennukseen käytetty tiedostomuoto, jonka on kehittänyt Digital Publishing Forum (IDPF). Tiedosto on tarkoitettu laiteriippumattomaksi, ja kirjan muotoilu tapahtuu pääosin päätelaitteessa ja sen lukuohjelmassa. ePub on nykyisin jo lähes standardin asemaan noussut formaatti sähkökirjojen jakelussa. Sen merkittävä etu on tekstin muotoutuminen päätelaitteen koon ja muiden edellytysten mukaiseksi.

Formaatti

Formaatilla tarkoitetaan myös sähkökirjan kohdalla fyysisiä mittasuhteita (Katso ja vertaa myös tiedostomuoto).

iOS

iOS (aiemmin iPhone OS) on Applen kehittämä käyttöjärjestelmä, joka on käytössä Applen laitteissa. iOS on suunniteltu käytettäväksi kosketusnäytön avulla.

Jakelualusta

Keino tai ympäristö, jonka avulla sähkökirjan tiedosto toimitetaan lukijalle. Se voi olla myyntisivusto Internetissä, josta lukija lataa sisältöä eri tavoin perittävää korvausta vastaan, latauspiste perinteisessä kirjakaupassa tai fyysiselle tallennevälineelle ladatun aineiston myynti. (Esim. engl. platform)

Jakelukanava

Jakelukanava on ketju valmistajan ja kuluttajan välillä, esim. kirjakauppa tai sähköinen palvelu.

Konversio

Sähkökirjatiedoston muuntaminen lukijan päätelaitteelle sopivaksi. Esimerkiksi ePub-muotoisen sähkökirjan muuntaminen Amazonin lukulaitteen Kindlen käyttämään muotoon.

Kopiosuojaus

Ohjelmistotekninen standardi ja menettely, jonka avulla sähkökirjan tiedoston kopiointia tai tallennusta voidaan estää tai säädellä. Ks. piratismi ja DRM.

Lukulaite

Digitaalinen päätelaite, joka on suunniteltu ensisijaisesti sähkökirjojen lukemiseen ja varastointiin. Voi sisältää myös muita ominaisuuksia. Esim. Amazon Kindle ja Sony Reader. Vrt. päätelaite (Esim. engl. e-reader). Toimivat tällä hetkellä pääosin e-ink-teknologialla (sähkömuste).

Lukuohjelma

Lukuohjelma on tietokoneelle tai tabletille asennettava ohjelmisto, jolla voi lukea sähkökirjoja.

Metatieto (metadata)

Sähkökirjaa kuvaavaa tietoa, esim. kirjastoluokka, sivumäärä, kirjallisuuden laji jne.

Onix (Online information exchange)

Kirjojen metadatan välittämiseen tarkoitettu standardi (ks. Onix-keskus )

PDF

Portable Document Format on Adobe-ohjelmistoyhtiön kehittämä tiedostomuoto, joka säilyttää tiedostossa määritellyn ulkoasun, vaikka tiedostoa siirretään eri laitteesta toiseen. Voidaan käyttää myös sähkökirjojen ja muun digitaalisen aineiston jakeluun, mutta tällöin tekstin asettelu ei seuraa esim. näytön koon muuttumista päätelaitteen vaihtuessa (vrt. ePub).

Pilvi (pilviarkitehtuuri, pilvisovellukset jne.)

Tallennustila tai sovellukset, joita käytetään internetin välityksellä, esim. Google Docs (esim. engl. cloud).

Piratismi

Tekijänoikeuden alaisten aineistojen (esim. sähkökirjojen) luvaton levittäminen. Ks. Kopiosuojaus.

Päätelaite

Mikä tahansa digitaalinen laite, jota voidaan käyttää sähkökirjojen lukemiseen (vrt. lukulaite). Esim. lukulaite, kannettava tietokone, älypuhelin tai kotitietokone.

Rikastettu kirja (sisältö)

Rikastettu kirja sisältää myös muuta digitaalista sisältöä kuin tekstiä ja kuvia, esimerkiksi animaatiota, videoita, ääntä ja peliominaisuuksia.

Sovellus (lukuohjelma)

Tietokoneohjelma (applikaatio), joka mahdollistaa kirjan lukemisen päätelaitteella.

Sähköinen paperi

Paperin kaltainen näyttöteknologia, jonka piirtotarkkuus on hyvä ja virrankulutus vähäinen. Näyttö ei ole taustavalaistu, eikä sen lukeminen rasita silmiä, koska näyttö ei värähtele. Käytössä esim. sähkökirjojen lukulaitteissa.

Sähkökirja

Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön digitaalisessa muodossa. Lukija taas käyttää jotakin päätelaitetta lukemiseen. Tästä käytetään myös nimityksiä e-kirja, s-kirja sekä digitaalinen kirja. Ks. Tallennettu sähkökirja, Verkkokirja

Tablet

Tablet-tietokone on kosketusnäyttöinen kevyt mukana kannettava tietokone. Monipuolisin tablet-tietokone on tällä hetkellä Applen iPad. Tabletit käyttävät yleensä älypuhelimista tuttuja käyttöjärjestelmiä, kuten iOS:ää ja Androidia. Tabletit ovat huomattavasti lukulaitteita monipuolisempia, ja niillä voidaan tehdä lähes kaikkea mitä tietokoneellakin. Tablet-tietokoneisiin tulee asentaa sähkökirjoja varten oma lukuohjelma.

Tallennettu sähkökirja

Tiedosto (tässä sähkökirja), joka myydään kuluttajalle tallennettavassa muodossa ja jonka tämä tallentaa omaan käyttöönsä. Kuluttaja voi lukea tällaista sähkökirjaa vapaasti haluamallaan päätelaitteella. Tallenteen luvallista kopiointia voidaan säännöstellä teknisin keinoin. Vrt. tiedostovirta, verkkokirja.

Tallenneväline

Fyysinen muistiväline, johon voidaan tallentaa digitaalista materiaalia ja kopioida eri päätelaitteille. Voidaan käyttää myös sähkökirjojen jakelualustana. Esim. muistitikut ja -kortit sekä CD- ja DVD-levyt.

Tarvepainate

Usein myös print-on-demand tai lyh. POD-kirja. Digitaaliseen muotoon tallennettu kirja, joka voidaan tulostaa tarvittaessa digipainotekniikalla ja sitoa kirjaksi yksittäisinä kappaleina tai piensarjoina. Olemukseltaan ns. puolidigitaalinen tuote – aineisto on olemassa ja varastoituna digitaalisesti.

Tiedostomuoto

Sähkökirjojen yhteydessä tiedostomuodolla tarkoitetaan muotoa, jota päätelaite kykenee lukemaan. Useita erilaisia, synonyyminä tallennusmuoto tai formaatti.

Tiedostovirta

Usein engl. muk. streamaus. Sähkökirjan tai muun digitaalisen aineiston sisältävä tieto välitetään asiakkaalle jatkuvana bittivirtana Internetin välityksellä sitä mukaa kuin aineiston käyttö etenee. Ks. verkkokirja. (Esim. engl. streaming)

Verkkokirja

Sähkökirja, joka välitetään lukijan päätelaitteeseen jatkuvana tiedostovirtana Internetin kautta sitä mukaa kuin lukija käyttää kirjaa. Ei jää tallenteena päätelaitteeseen.

Vesileima

Tiedostoon lisättävä tunniste, jonka avulla voidaan yksilöidä sähkökirjan ostaja. Ei teknisesti estä luvatonta kopiointia. Ostotapahtuman yhteydessä vesileimasta kerrotaan asiakkaalle.

Äänikirja

Tallennettu ääneen luettu kirja. Yleisimmät tallennusmuodot ovat MP3 ja CD.

Äänisyntetisointi

Digitaalisen teknologian muoto, jossa päätelaite tuottaa tekstin koneellisena puheena. Mahdollistaa sähkökirjojen kuuntelun ilman erillistä äänitetuotantoa.