Tilastotietoa

Markkinatietoa Suomesta

Suomen Kustannusyhdistyksen ylläpitämää tilastotietoa

http://www.kustantajat.fi/tilastot/

Tilastotietoja

Laitteet

Suomessa oli vuonna 2014 noin joka kolmannella käytettävissään tablet. Lukulaitteiden määrä on vain osa tästä.

Markkinatietoa eri maista

Sähkökirjojen markkinaosuus vaihtelee eri maissa suuresti. Pohjoismaissa sähkökirjojen osuus koko kirjamarkkinasta oli vuoden 2012 lopulla noin 1 %. Iso-Britaniassa sähkökirjojen osuus on suurin ollen noin 8 % kokonaismarkkinasta.

Lisätietoja löytyy jonkin verran eri maiden kustannusyhdistysten sivuilta.

Ruotsi http://forlaggare.se/

Norja http://www.forleggerforeningen.no/

Tanska http://www.danskeforlag.dk/

Iso-Britania http://www.publishers.org.uk/