Tekijänoikeudet

Kaikki lähtee kirjailijasta

Tekijänoikeudet ovat aluksi kaikki teoksen luojalla eli kirjailijalla. Hän voi luovuttaa niitä kustantajalle edelleen hyödynnettäväksi. Kustantaja voi hyödyntää vain niitä oikeuksia, joita hän on tekijältä saanut.

Sähkökirjaa koskevat uudet pelisäännöt

Paperisen kirjan kohdalla vallitsee poikkeussäännös: Kun kirja on ensi kerran saatettu yleisön saataviin, kuten laitettu kirjakauppaan myyntiin, raukeavat tekijänoikeudet siinä mielessä, että sen jälkeen kirjan kappaletta saa vapaasti ostaa ja myydä aina seuraavalle. Sähköisen kirjan osalta näin ei ole: kirjailijalta on sopimuksin saatava oikeus kaikkeen, mitä sähkökirjalla halutaan tehdä. Tällaisia seikkoja ovat mm. teoksen siirtäminen jonkun jälleenmyyjän serverille myytäväksi, kirjaston lainattavaksi tai lukijan oikeus tehdä kopioita teoksesta eri laitteilleen.

Siirtyminen sähköaikaan on käytännössä hidasta

Kilpailuoikeus estää tekemästä  kaikille kustantajille yhteistä massasopimusta, jossa kaikki vaihtoehdot olisi huomioitu. Tästä syystä kunkin kustantajan on itse muotoiltava sopimusehtonsa.

Koska vanhemmissa kustannussopimuksissa ei ole mainintoja sähkökirjoista, tulee niiden osalta neuvotella asiasta kirjailijoiden kanssa erikseen. Tämä on ollut merkittävä hidaste sähkökirjojen määrän kasvulle.

Esimerkki: Kustantajalla on sadan kirjailijan kanssa kustannussopimuksia ajalta ennen sähkökirjoja. Sopimuksissa ei ole mainittu mitään sähköisestä julkaisemisesta, joten kustantaja ei saa ryhtyä ilman kirjailijan lupaa tämän kirjoja sähköisesti julkaisemaan.

Toisaalta sopimuksessa on myös kilpailukieltolauseke, joka estää kirjailijaa itse julkaisemasta paperikirjan kanssa kilpailevaa sähköistä versiota.

Kustantajan on tavattava jokainen kirjailija ja keskusteltava hänen kanssaan haluaako hän ja millä ehdoin kirjansa sähköisesti julkaista. Asiaan liittyy paljon pohdintaa ja erilaisia tarpeita, joten millään yleisellä kirjailijoille lähetettävällä kirjeellä asia ei ole hoidettavissa.

Piratismi

Kansainvälisillä markkinoilla suhtautuminen piratismiin on kahdenlaista: osa näkee piratismin myynninedistämiskeinona, ja heille yksittäisen tuotteen laittomat lataukset ovat vain tae siitä, että tuote on hyvä. Osa taas on vakavasti huolissaan piratismin aiheuttamista tulonmenetyksistä. Pienellä kielialueella muutaman tuhannen kappaleen laiton lataus tai kopiointi voi olla kohtalokasta sekä kustantajalle että kirjailijalle.

Sähköiset kirjat voidaan suojata niihin kohdistuvalta piratismilta erilaisten DRM-ohjelmistojen avulla. DRM (Digital Rights Management) voidaan sisällyttää sähkökirjaan kirjan tuotanto- tai jakeluvaiheessa. Tällä hetkellä (1/2012) parhaiten soveltuvan DRM-tekniikan valintaa hankaloittaa se, että tarjolla olevat vaihtoehdot eivät tue toistensa jakelualustoja. Niin Applen iPadissa, Amazonin Kindlessä kuin Adoben Digital Editionissa on omat keinonsa sisällyttää tuotteisiin kopioinnin estävä suojaustekniikka.