Sähkökirjojen kustannusrakenne

Sähkökirjojen kustannusrakenne on hyvin samankaltainen kuin painettujen kirjojen. Merkittävin ero on sähkökirjojen korkeampi arvonlisävero, joka on 24% (1.1.2013 alkaen). Sen sijaan painetuista kirjoista valtio verottaa vain 10 % (1.1.2013 alkaen).

Sähkökirjan tekemiseen tulee uusina kustannuksina teoksen muuntaminen eri lukulaitteisiin sopivaksi, julkaisu-, markkinointi- ja maksujärjestelmien ylläpito sekä tekijänoikeuksien hallinnointi ja suojaamiskustannukset. Kustannuksista jää pois painamisen, varastoinnin ja fyysisen jakelun kustannukset, jotka ovat noin kolmannes kirjan kokonaiskustannuksista. Koska kirjasta kuitenkin tehdään myös melkein aina paperinen versio, jäävät nämäkin kustannukset edelleen kustantajan kannettaviksi.

Kirjailijan tekijänpalkkio, kustannustoimittajan, taiton, kuvituksen, kääntämisen ja markkinoinnin kustannukset säilyvät edelleen.

Tiedostojen hallinta ja jakelukanavien hallinta vaatii omat uudet järjestelmänsä paitsi kustantajalta myös jakelijalta ja kirjastolta.