Suojausvaihtoehdot

DRM (lyhenne sanoista Digital Rights Management, suom. digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) on yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään rajoittamaan sitä, mitä tietokoneen tai muun digitaalisen laitteen käyttäjä pystyy DRM-suojatulle datalle tekemään ostaessaan tai saadessaan käsiinsä tällaista dataa. DRM-tekniikka saattaa asettaa rajoituksia esimerkiksi datan edelleen lähettämiselle, tallentamiselle ja kopioimiselle.

DRM-tekniikoiden sovellusalueita ovat muun muassa tekijänoikeuden alaisen kirjallisuuden, musiikin, elokuvien ja tietokoneohjelmistojen kopioinnin esto.

DRM-vaihtoehtoja on useita, mutta kirjoista puhuttaessa suojaus voidaan jakaa kahteen luokkaan, ns. kovaan suojaukseen ja pehmeään suojaukseen. Kovasta suojauksesta esimerkkinä on Adoben Digital Rights Management, joka on käytetyin menetelmä ns. avoimissa järjestelmissä. Amazonilla ja Applella on omat kovat suojausmenetelmänsä. Pehmeästä suojauksesta esimerkkinä on vesileima.

Adobe DRM

Yleinen teknologia sähkökirjojen suojauksessa on Adobe DRM.  Tällöin ePub ja PDF-muotoisten sähkökirjojen lukemiseen tarvitaan ilmainen Adobe Digital Editions -sovellus (ADE). Adobe DRM:n käyttö vaatii lukulaitteen rekisteröimisen, jonka seurauksena Adobelle tai Adobe Content Serverin ylläpitäjälle jäävät rekisteröintitiedot sekä tiedot siitä, mitä teoksia sähkökirjojen käyttäjä on laitteelleen ladannut. Adoben sisältöpalvelin tukee sähkökirjojen ostamisen ohella lainaustoimintoa siten, että lainattaessa sähkökirjan lukuaika loppuu ennalta määritellyn laina-ajan jälkeen.

Adobe DRM -järjestelmän vaatima rekisteröityminen on useampivaiheinen, toimenpide. Kertaalleen tehdyn rekisteröitymisen jälkeen sähkökirjojen ostaminen tai lainaaminen on kuitenkin helppoa. Adoben palvelussa käyttäjä voi ladata saman sähkökirjan enintään kuudelle erilaitteelle. Laitteitaan tiheään vaihtavat kuluttajat voivat saada oikeuden ladata seitsemälle ja sitä seuraaville laitteille Adobelle osoitetulla hakemuksella.

Vesileima

Sähkökirjat voidaan suojata myös niin sanotulla vesileimalla, jonka avulla sähkökirjakopion laillisen haltijan tiedot sisällytetään tiedostoon. Näin mahdollinen laiton kopiointi voidaan jäljittää. Vesileima ei estä tiedoston laitonta kopiointia. Käyttäjille vesileimatut sähkökirjat avautuvat helposti yhdellä klikkauksella. Vesileima voi olla näkyvä tai näkymätön.

Sosiaalinen DRM

Sosiaalinen DRM on esimerkki pehmeämmästä tavasta suojata sähkökirja piratismilta. Sen käyttö ei vaadi lukijalta ohjelma-asennuksia. Sosiaalinen DRM näkyy sähkökirjassa kuvana tai tekstinä, jossa kerrotaan esimerkiksi kirjan hankkijan nimi ja ostopäivä tai -paikka.

Sosiaalista DRM-tekniikkaa voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdistettynä johonkin toiseen suojaukseen.

Amazonilla ja Applella on lisäksi omat suojauksensa.