Sähkökirjojen julkaisumuodot

Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS

Sähkökirjojen julkaisumuodon standardiksi on muodostumassa ePub (erityisesti avoimilla alustoilla). ePub on toistaiseksi ollut lähinnä tekstikirjojen formaatti, mutta ePub3 mahdollistaa myös monimuotoisempien kirjojen tuottamisen.

PDF (Portable Document Format) on toinen yleisesti käytetty formaatti. Se säilyttää kirjan ulkoasun riippumatta siitä, millä laitteella kirjaa luetaan.  Nämä kaksi formaattia toimivat yleisesti eri laitteissa. Amazonin oma tiedostoformaatti AZW (perustuu Mobipocket formaattiin) toimii vain Amazonin omissa laitteissa (Kindle) tai lukuohjelmalla. AZW sisältää oman DRM:n eli kopiointisuojauksen.

Myös HTML5 on tulevaisuudessa varteenotettava julkaisuformaatti. Se on alustariippumaton ja avoin formaatti.