Sähkökirjojen uudet liiketoimintamallit

Sähkökirjan symbolit, ladattavissa ko. kohdasta

Kirjan sähköinen muoto ja jakelu avaavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia luovan talouden liiketoiminnalle. Rajana ovat vain mielikuvitus ja lukijoiden vaatimukset.

Sähkökirja voidaan yhdistää muihin tuotteisiin. Se voidaan esimerkiksi tarjota paperisen kanssa yhteishintaan. Lukulaitteen tai kännykän ostajalle voidaan tarjota sähköisien kirjojen lukuoikeuksia.

Toisin kuin painetun kirjan kohdalla voidaan sähkökirjaa myydä määräajaksi. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kurssikirjastoille tai oppilaitoksille, joissa kirjoja tarvitaan runsaasti vain tietyn kurssin ajan ja sitten tarvetta ei juuri ole.

Sähkökirja voidaan hinnoitella eri tavoin myös sen perusteella, miten sitä käytetään. Onko se yhden henkilön luettavissa vain tietyllä laitteella vai voiko sitä lukea useampi henkilö eri laitteilla samaan aikaan.

Kirjakerhot voivat käyttää spotify-tyyppistä vapaata maksullista pääsyä johonkin sähköiseen kirjastoon tai kirjoja voidaan myydä pala kerrallaan esimerkiksi jatkokertomuksena.