Sähkökirjat ja kirjastot

ebib kirjastokokeilu. Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS

Yleisissä kirjastoissa kysytyintä kirjallisuutta ovat kaunokirjallisuus ja uusi kirjallisuus. Sähkökirjoja löytyy kirjastojen valikoimista koko ajan enmmän. Kehitystä on hidastanut sekä tekijänoikeudelliset että tekniset seikat.

Sähkökirjojen jakelua koskevat uudet pelisäännöt. Kustantajilla pitää olla oikeudet kustantaa kirjasta sähköinen versio ja kirjailijan kanssa pitää olla sovittuna, että kustantaja voi edelleen luovuttaa/myydä kirjan jälleenmyyjälle tai kirjastoiille. Painetun kirjan kohdalla tämä on automaattisesti mahdollista, kun kirja on ensi kerran laitettu yleisön saataville esim. kauppaan.

Suomalaista kaunokirjallisuutta on saatavilla vielä rajattu määrä sähkökirjoina, mutta määrä kasvaa koko ajan. Kustantajat tekevät uusista teoksista useimmiten myös sähköisen version. Muutamaa vuotta vanhemman kirjallisuuden muuttaminen sähkökirjoiksi ei tapahdu laajassa mittakaavassa, koska se ei ole toistaiseksi kannattavaa. Ns. Gutenberg-kirjoja, joiden tekijänoikeudet ovat rauenneet, on saatavilla paljon sähköisesti.

Kustantajat ja kirjastot ovat yhdessä kehittäneet sähkökirjojen lainausta ja sopineet myös ns. linsessiehdoista, joilla sähkökirjoja voidaan myydä kirjastoille. Tämä on tärkeää kaikkien osapuolien kannalta (kustantajat, kirjailijat ja kirjastot).

Perinteinen painetun kirjan malli ei suoraan toimi, koska suojaamaton sähkökirja voidaan monistaa/kopioida. Tätä ratkottiin Next Median eReading-hankkeessa v. 2012–2013. Tutustu aiheeseen osoitteessa www.nextedia.fi ja www.helmet.fi

Kirjastojen on myös kehittäneet omia lainausjärjestelmiään. Helmet-alueella voi sähkökirjoja lukea joko lataamalla sähkökirjan omalle laitteelleen tai lukemalla sitä selaimessa (ns. streamaamalla). Selainlukeminen ei vaadi erillisiä ohjelmistoja lukijan omalle laitteelle.

Tieteellisellä puolella sähköisen materiaalin lainaaminen on ollut mahdollista jo pitkään. Siellä on käytössä erilaisia lisensointimalleja ja teknisiä ratkaisuja.

Sähkökirjoista on myös tietopaketti Kirjastokaistalla.

Sähkösanomia, matkalla e-maailmaan –sarjassa lähestytään e-kirjoja jakelun, tekijänoikeuksien, käyttäjäkokemuksen sekä tekniikan ja tulevaisuuden näkökulmaista.

Ohjelmasarja on toteutettu Kansalliskirjaston, Kirjastot.fi:n, Suomen Kustannusyhdistys ry:n, Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin –hankkeen, Viestinnän keskusliiton sekä Yleisten kirjastojen keskuskirjaston kanssa.

Matkalla e-maailmaan –sarja:

http://www.kirjastokaista.fi/tag/matkalla_emaailmaan

Aiheeseen liittyy myös blogi:

http://blogit.kirjastot.fi/