Kustantajan ABC

Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS

Suomen sähkökirjamarkkina

Suomen sähkökirjamarkkina on kehittyvässä vaiheessa. Vuosittain julkaistaan yleisen kirjallisuuden puolella noin tuhat sähkökirjaa  ja uutuuksista suuri osa tehdään myös sähkökirjaksi. Markkina on vielä kuitenkin pieni, mutta kehittyy koko ajan.

Yhtenä hidastavana tekijänä on ollut laitteiden suhteellisen pieni määrä, mutta erityisesti tablettien (taulutietokoneiden) määrä on kasvanut voimakkaasti.

sahkokirja.fi  sivustolle on pyritty keräämään perustietoa aiheesta. Linkkejä/taustatietoa sivulta löytyy linkkejä muille aihetta käsitteleville sivuille.

Sähkökirjojen tuotanto

Sähkökirjojen myötä kirjan totuttu arvoketju haarautuu useaksi eri tuotantopoluksi. Kustantajan tulee eri vaiheissa valita mitä tehdään, miten tehdään ja kuka tekee. Kirjatuotannon digitalisoituminen muuttaa kirjan kustantamisen kustannusrakennetta ja sitä kautta päätöksen teon logiikkaa.